Logo Kukaj.sk
Internet Service Provider

Profil spoločnosti

Spoločnosť PROFI-NET,s.r.o. ako už jej názov naznačuje poskytuje komplexné služby v oblasti internetu a dát na ,,PROFI,, úrovni. Firma pôsobí na Liptove ako jeden z najväčších poskytovateľov internetu a jeho doplnkových služieb.

Našu spoločnost buduje kolektív, ktorý sa venuje tvorbe sietí a infraštruktúry už viac ako 15 rokov. Našim cieľom je budovať kvalitnú infraštruktúru až ku klientovi, čoho dôkazom sú naše referencie. Ďalším dôkazom je aj fakt, že prostredníctvom našej siete sa denne pripája do internetu a virtuálnych sietí viac ako 10 000 užívateľov a tento počet narastá každým dňom.

Prioritou našej spoločnosti PROFI-NET je zameranie sa na cenovo prístupné pripojenie do každej domácnosti s komplexnými balíkmi služieb, kde klient získava všetky štandarné služby, ktoré sú v dnešnej dobe samozrejmosťou a súčasťou každodenného života, čo v praxi znamená rýchli prístup k informáciám, neobmedzený počet mailboxov, prístup k sms bráne a ďalšie. Samozrejme nezabúdame ani na malé firmy či veľké spoločnosti, ktorým dodávame GARANTOVANÉ pripojenie či už cez WIFI , alebo na základe využitia licencovaných pásiem, alebo optickou sieťou. Optickú sieť si budujeme sami, prípadne sú na tieto účely prenajaté okruhy. Prioritou ostáva v každom prípade ,,vyhovieť požiadavkám klientov.,,

Naša konektivita do internetu je zabezpečená optickým prepojom priamou linkou SIX -> LIX, čím dokážeme garantovať vysokú dostupnosť služieb.

Ako prvá spoločnosť na Liptove sme mali vybudovanú kvalitnú infraštruktúru, ktorú naša konkurencia dodnes kopíruje, čo považujeme za dostatočné referencie.

Spoločnosť PROFI-NET na trhu nepôsobí len ako telekomunikačný operátor, ale dodávame tiež kompletný sortiment výpočtovej techniky pre našich zmluvných klientov, ponúkame a prevádzkujeme kamerové systémy s možnosťou online sledovania objektu z celého sveta a mnohé iné informačné technológie.

Nakoľko chceme vylepšovať naše služby a starostlivosť o klientov, vznikla v roku 2013 nová partnerská spoločnosť PROFI@NET s.r.o. a s ňou i nový team. Naš zámer spočíva v tom, že spoločnosť PROFI@NET s.r.o. bude zastrešovať prioritne domácnosti a domácich klientov a spol. PROFI-NET, s.r.o. si ponechá prioritne firemných zákazníkov.

2006 - 2017 © Profi-Net, s.r.o. & Profi@Net, s.r.o. - Internet Service Provider, Liptovský Mikuláš, všetky práva vyhradené.
© 2017, created by creative solution