Kontaktné údaje                                                

Sídlo spoločnosti:                                                         

PROFI-NET, s r.o.

Ul. 1. Mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44111924
IC DPH: SK 2022587138

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20456/L                                              

Sídlo spoločnosti:                                                         

PROFI@NET, s r.o. 

Hurbanova 1372/2 
034 01 Ružomberok

IČO: 47037768
DIČ: 2023703209

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 58445/L

 

Konateľka spoločností Mgr. Monika Darániová Mrázová
monika@daraniova.sk
Sekretariát Mgr. Veronika Mastišová
sekretariat@profi-net.sk
Všeobecné informácie, nahlasovanie porúch a objednávok

tel.č. 0918 150 150

V pon-pia v čase od

 09:00 – 17:00 hod.