Logo Kukaj.sk
Internet Service Provider

Telefón

Vďaka kvalitnej štruktúre našej siete má každý klient využívať službu bezplatného volania v rámci našej siete bez poplatkov a obmedzení.

Výhodou je krátka odozva pri spájani volého účastníka a vysoká kvalita prenosu .

2006 - 2017 © Profi-Net, s.r.o. & Profi@Net, s.r.o. - Internet Service Provider, Liptovský Mikuláš, všetky práva vyhradené.
© 2017, created by creative solution